Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-10-15 14:53:24 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 35/TZ/2020 w dniu 15 października 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 160 PE na dz. nr 11, obręb 0063 Grudziądz Miasto oraz nr 1/7, obręb 0084 Grudziądz Miasto. " Szczegóły
2 2020-10-15 14:46:50 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 34/TZ/2020 w dniu 15 października 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej (linii kablowej) 110 kV relacji PT Serock – RS Świekatowo wraz z traktem światłowodowym oraz osprzętem towarzyszącym na dz. nr 245/14, obręb 0020 Serock, gmina Pruszcz. " Szczegóły
3 2020-10-09 12:52:20 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 2/KW/2020 w dniu 7 października 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej (linii kablowej) 110 kV relacji PT Serock – RS Świekatowo wraz z traktem światłowodowym oraz osprzętem towarzyszącym na dz. nr 231/51, obręb Świekatowo; na dz. nr: 72, 70, 71, 73, obręb Małe Łąkie; na dz. nr: 76/3, 87, 88, 89, 90/1, 91/3, 91/4, 92, 91/2, 120, 112/2, obręb Lubania-Lipiny, gmina Świekatowo oraz na dz. nr: 245/11, 246/1, 162/2, 162/1, 163, 164/1, 165/4, 165/1, 166, 169/4, 169/3, 170, 175, 176, 245/13, 244, obręb Serock, gmina Pruszcz. " Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks… Szczegóły
4 2020-10-09 12:41:26 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 33/TZ/2020 w dniu 7 października 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Piła, Gostycyn, Kamienica na dz. nr: 421/7, 421/8, 421/9 i 421/10, obręb 0002 Gostycyn, gmina Gostycyn. " Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks… Szczegóły
5 2020-10-08 11:53:39 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 51/CP/2020 w dniu 7 października 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø 160 w ulicy Fordońskiej na dz. nr 173, obręb 342 w Bydgoszczy. " Szczegóły
6 2020-09-16 15:17:03 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 46/CP/2020 w dniu 16 września 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV na dz. nr: 103/13, 65, obręb Bławaty oraz na dz. nr 390, obręb Strzelno, gmina Strzelno. " Szczegóły
7 2020-09-10 14:50:23 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 45/CP/2020 w dniu 10 września 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ul. Bydgoskiej w Solcu Kujawskim na dz. nr: 445, 343, obręb M. Solec Kujawski [Nr 0001] i 229, 161/2, obręb Otorowo [Nr 0003], gmina Solec Kujawski. " Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks… Szczegóły
8 2020-09-10 14:49:06 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 27/TZ/2020 w dniu 10 września 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie budynku nr 222 dla potrzeb biurowych i szkoleniowych w Grupie K-1580 – zadanie 11823 na dz. nr 28/8, obręb 0006 Grupa Plac przy ul. Dworcowej w Grupie, gmina Dragacz. " Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks… Szczegóły
9 2020-09-10 14:47:59 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 26/TZ/2020 w dniu 10 września 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 160PE, planowanej w Łysomicach na terenach kolejowych (linia kolejowa nr 246 Toruń Wschodni – Olek, stacja/szlak kolejowy: Toruń Północny – Zamek Bierzgłowski, kilometracja 14,8-15,6) na dz. nr 244, obręb 0011 Różankowo-Świerczyny, gmina Łysomice w ramach zadania „Budowa gazociągów średniego ciśnienia w m. Łubianka, Pigża, Świerczynki”. Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks… Szczegóły
10 2020-09-10 14:46:58 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 25/TZ/2020 w dniu 10 września 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R ORx018-186623-XXX-01/10207_L018_NakloNadNotecia_104_A dla modernizacji linii kolejowej nr 18, km 186,623 na dz. nr 442/22 i 442/31, obręb 0001 Nakło nad Notecią przy ul. Dworcowej w Nakle nad Notecią. " Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks… Szczegóły
« 1 2 3 4 6 7 8 »