Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-02-17 14:47:24 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 5/TZ/2020 w dniu 17 lutego 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pn.: „Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grudziądzu” na terenie kompleksu wojskowego 1454 na dz. nr 1/25, obręb 0010 Miasto Grudziądz. " Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks… Szczegóły
2 2020-02-17 14:46:01 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 11/CP/2020 w dniu 17 lutego 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa podstacji trakcyjnej Maksymilianowo” na części dz. nr 2/16, obręb Maksymilianowo, gmina Osielsko. " Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks… Szczegóły
3 2020-02-17 14:44:29 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 10/CP/2020 w dniu 17 lutego 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu n/c na dz. nr 7, obręb I miasta Barcina. " Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks… Szczegóły
4 2020-02-11 14:25:39 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 9/CP/2020 w dniu 11 lutego 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowych sieci energetycznych SN i NN wraz z budową oświetlenia na dz. nr: 11/12, 11/28, 11/31, obręb 278 przy ul. Witolda Pileckiego w Bydgoszczy. " Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks… Szczegóły
5 2020-02-11 14:23:43 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 4/TZ/2020 w dniu 11 lutego 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 90 PE – skrzyżowanie gazociągu z linią kolejową nr 245 Aleksandrów Kujawski – Ciechocinek w km 3,7 – 3,8 na dz. nr: 42/6, obręb 0011 Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski. " Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks… Szczegóły
6 2020-02-07 13:50:04 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania projektu audytu krajobrazowego dla województwa kujawsko-pomorskiego. Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks… Szczegóły
7 2020-01-16 15:10:41 Ogłoszenie o naborze na zastępstwo na stanowisko urzędnicze: Asystent Dyrektor Kujawsko – Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku informuje o zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze ASYSTENT w wymiarze czasu pracy 1 etatu… Szczegóły
8 2020-01-15 10:46:46 Ogłoszenie 1/2020 o naborze na stanowisko urzędnicze: Asystent Dyrektor Kujawsko – Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze ASYSTENT w wymiarze czasu pracy 1 etatu w Kujawsko – Pomorskim Biurze Planowania… Szczegóły
9 2019-11-25 15:03:07 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 38/TZ/2019 w dniu 25 listopada 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na dz. nr 245/14, obręb 0020 Serock, gmina Pruszcz. " Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks… Szczegóły
10 2019-10-24 13:49:32 Ogłoszenie 9/2019 o naborze na stanowisko urzędnicze: Asystent Dyrektor Kujawsko – Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze ASYSTENT w wymiarze czasu pracy 1 etatu w Kujawsko – Pomorskim Biurze Planowania… Szczegóły
« 1 2 3 4 »